Återvunnen Polyester


Det är svårt att komma på en anledning att INTE välja återvunnen polyester över konventionell. När vi arbetar med just återvunnen polyester slipper vi oljeutvinningen som ny polyester kräver. Att tillverka återvunnen polyester, i vårt fall från använda och kastade plastflaskor som annars riskerar att hamna på soptippen, kan spara upp till 59% energianvändning, 32% Co2, och sparar anmärkningsvärt mycket vatten jämfört med produktionen av vanlig polyester.

Vad är polyester?
Polyester är ett av de vanligaste materialen i våra kläder. Konventionell polyester är en syntetisk fiber baserat på petroleum (råolja), precis som plast är. Råolja är ett fossilt bränsle som stannar kvar i ekosystemet eftersom det inte är biologiskt nedbrytbart. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv räknas konventionell polyester som en riktig miljöbov. Men för att slippa oljeutvinningen som tillverkningen av ny polyester kräver, kan man återvinna andra typer av plastprodukter som redan har tillverkats, till exempel PET-flaskor. Den plast som används kan både vara ”post-consumer, det vill säga återvinnas efter att det har använts (PET-flaskor), eller ”pre-consumer”, återvunnet innan det ens når marknaden (rester och avfall från produktionen). De använda och slängda plastflaskorna blir till slut garn, som sen vävs till ett tåligt tyg vi använder i våra ytterplagg.

Fördelar med återvunnen polyester
Fördelarna med att välja återvunnen polyester i stället för konventionell är alltså många. Det krävs ingen olja vid produktionen, det sparar energi, Co2 och vatten och det tillverkas av plast (flaskor) som annars hade riskerat att hamna på soptippen eller ute i naturen.

GRS-certifierad återvunnen polyester
På alla våra badkläder och många av våra jackor står det "GRS-certifierad" eller "GRS-certifierad återvunnen polyester" i produktbeskrivningen. GRS står för Global Recycled Standard och är en internationell certifiering för användning och spårning av återvunnet material. GRS innebär en garanti för certifierat återvunnet material, i vårt fall textil, och själva märkningen tar hänsyn till hela produktionskedjan: från råmaterial till färdig produkt.

För att förtydliga så är varken Dedicated som varumärke eller våra produkter GRS-certifierade, utan det är materialet vi använder till våra kläder som är det. Vi arbetar alltså med GRS-certifierat tyg för att kunna säkerställa att det är tillverkat av återvunnet material och varje säsong skickar våra leverantörer (av tyg eller färdiga produkter) certifikat till oss med procentandelen återvunnet material och vilken typ av material (post/pre-consumer) som används.

Läs mer om återvunnen polyester här.
Läs mer om GRS här.