Återvunnen polyester


Vad är polyester och varför är det egentligen dåligt för miljön? I den här artikeln dyker vi ner i ett av de vanligaste materialen i våra kläder – och varför återvunnen polyester är det bättre alternativet.

Polyester är ett av de vanligaste materialen i våra kläder. Konventionell polyester är en syntetisk fiber baserat på petroleum (råolja), precis som plast är. Råolja är ett fossilt bränsle som stannar kvar i ekosystemet eftersom det inte är biologiskt nedbrytbart. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv räknas konventionell polyester som en riktig miljöbov.

Men för att slippa oljeutvinningen som tillverkningen av ny polyester kräver, kan man återvinna andra typer av plastprodukter som redan har tillverkats, till exempel PET-flaskor. Att använda PET-flaskor för att tillverka återvunnen polyester sparar stora mängder energi, Co2 och vatten jämfört med produktionen av vanlig polyester. Textilier av syntetfibrer släpper även ut mikroplaster när de tvättas, vilket riskerar att följa med vattnet och hamna i naturen.

Så hur går det till?
Återvunnen polyester tillverkas av gamla PET-flaskor, genom en mekanisk alternativt kemisk process. Att mekaniskt återvinna PET-flaskor görs genom att sterilisera, torka och sedan krossa PET-flaskorna till små platsflisor. Flisorna värms sedan upp och blir till slut garn, som sedan vävs till ett tyg. Det här är den vanligaste metoden.

Den kemiska processen går ut på att rengöra och strimla PET-flaskorna till små plastflisor. Därefter genomgår plasten något som kallas depolymerisation, vilket är en process av kemiska reaktioner som omvandlar plasten till monomerer (plastens grundläggande byggstenar). Återvunnen polyester skapas genom att polymerisera monomererna tillbaka till plast.

Plasten som används kan både vara ”post-consumer, det vill säga återvinnas efter att det har använts (PET-flaskor), eller ”pre-consumer”, återvunnet innan det ens når marknaden (rester och avfall från produktionen).

Fördelar med återvunnen polyester
Fördelarna med att välja återvunnen polyester i stället för konventionell är alltså många. Det krävs ingen olja vid produktionen, det sparar energi, Co2 och vatten och det tillverkas av plast (flaskor) som annars hade riskerat att hamna på soptippar eller ute i naturen.

Kritik mot återvunnen polyester
Att återvunnen polyester är bättre än virgin polyester är ganska självklart. Men hur bra är återvunnen polyester i det stora hela? Kritiken mot kläder gjorda av gamla PET-flaskor grundar sig på flera saker. För det första kan kläder av återvunnen polyester inte återvinnas, det vill säga att när PET-flaskor “omvandlas” till kläder är det sista stoppet på livscykeln. Från ett miljöperspektiv är det alltså bättre att använda gamla plastflaskor för att göra nya plastflaskor. På så sätt kan materialet återanvändas flera gånger, vilket minskar antalet nya (virgin) plastflaskor. Värt att nämna är att detta i nuläget är mer önsketänkande än faktisk praxis. Det är långt ifrån alla flaskor som återvinns till nya flaskor, men den här typen av ”closed-loop recycling” (flaska till flaska) utvecklas överallt i världen, vilket innebär att vi måste se till att den utvecklingen inte undermineras av återvinningen av PET-flaskor till polyesterfiber.

Att göra kläder av återvunnen polyester bidrar även till spridningen av mikroplaster. Mikroplaster frigörs från kläderna vi har på oss och sprids via luften, vatten och maten och hamnar således i både människor, djur och natur. Det finns dock sätt att minska spridningen av mikroplaster. Den självklara lösningen är såklart att inte konsumera kläder gjorda av polyester, men genom att följa särskilda tvättråd, till exempel att använda en Guppy Friend, går det att värna om miljön trots att kläderna inte är miljövänliga i sig. Läs mer om hur du tar hand om kläder på bästa sätt i våra Tvättråd & Skötselråd.

Själva termen återvunnen polyester användas också i marknadsföringssyften som en slags green washing-teknik. Då handlar det främst om att marknadsföra kläderna som ‘gröna’, ‘miljövänliga’, ‘hållbara’ med argumentet att det är ok att konsumera kläder av återvunnen polyester eftersom det inte är skadliga för miljön. Då handlar det om att belysa alla fördelar, utan att nämna några av nackdelarna.