Better Cotton & greenwashing


Vad är Better Cotton-bomull?


Better Cotton är en ideell organisation vars arbete syftar till att förbättra världens bomullsproduktion. Better Cotton jobbar för att främja bättre standarder inom den globala bomullsodlingen, med hänsyn till den enskilda jordbrukaren och miljön.

Att handla kläder med en Better Cotton-logga på innebär att plagget är tillverkat av bomull från Better Cotton-odlare. Det är dock ingen garanti för att plagget är hållbart och ekologiskt producerad då Better Cotton-bomull ofta blandas med konventionellt odlad bomull. Better Cotton-bomull köps in via ett system som kallas massbalans, där Better Cotton-bomull kan ersättas och/eller blandas med konventionellt odlad bomull. Den får stämpeln Better Cotton-bomull så länge lika stor mängd utgörs av Better Cotton-odlad bomull som av andra material. Själva bomullen är inte fysiskt spårbar vilket gör att det inte med säkerhet går att veta om bomullen i plagget är ekologiskt odlat eller inte.

Problemet med Better Cotton


Utöver att bomullen inte är spårbar, odlas även viss Better Cotton-bomull med bekämpningsmedel och GMO-utsäde, vilket är förbjudet inom ekologisk bomullsodling. Förklaringen som ges av organisationen är att konsekvenserna av att använda bekämpningsmedel överväger nyttan, då bönderna kommer lida stora ekonomiska konsekvenser om deras odlingar förstörs. Att det på något sätt skulle överväga nyttan är något som är värt att ifrågasätta – och kritisera – då bönerna lika gärna kan förlora sina odlingar utan att använda bekämpningsmedel eller odla med GMO-fröer. Efter en viss tid slutar GMO-frön att skydda mot sjukdomar och skadedjur, insekterna i jorden blir immuna mot det och bekämpningsmedel torkar ut jorden vilket kräver mycket mer vatten än vad som behövs i friska jordar. Dessutom förorenas vattnet som sedan används till att odla mat, dricka och som rinner ut i omkringliggande floder och vattendrag.

Better Cotton-bomull och greenwashing


Många företag marknadsför produkter med Better Cotton-bomull som både ekologiska och hållbara –något de faktiskt inte kan veta eftersom bomullen inte är spårbar. Alla de företag och varumärken som marknadsför sig själva eller sina produkter som ”ekologiska” och ”hållbara”, med avseende på att de använder Better Cotton-bomull, är klassiska exempel på greenwashing. Greenwashing innebär att man försöker framställa sig som mer miljövänlig än vad man är. Viktigt att komma ihåg är att bara sådant som faktiskt är ekologiskt producerat och som går att spåra är ekologiskt, inget annat.

En god intention


Själva syftet med Better Cotton går egentligen inte att klaga på, då alla initiativ att försök att förbättra världens bomullsodlingar är positiva. Problemet med Better Cotton är hur det marknadsförs och tas emot av konsumenterna. Många konsumenter likställer nämligen Better Cotton med ekologisk bomull trots att dessa skiljer sig enormt mycket åt vad gäller krav, standarder och miljöpåverkan. Kraven på Better Cotton-bomull är ibland inte högre än att de respekterar nationella lagar, regelbundna kontroller görs utifrån minimikrav och inga kontinuerliga förbättringar behövs.
Detta gäller endast på lantbruksnivå, vilket innebär att det inte ställs några krav på övriga produktionssteg som till exempel färgning (som kräver stora mängder kemikalier).

Läs mer:
Ekologisk bomull – Allt du behöver veta om ekologisk bomull