Ekologisk bomull


Ekologisk och Fairtrade-certifierad bomull är det material vi använder mest, och vi har arbetat uteslutande med ekologisk bomull sedan Dedicated grundades 2006. Ekologisk bomullsodling kan förbruka upp till 91% mindre vatten, 62% mindre energi, och släpper ut 46% mindre Co2 än konventionell bomullsodling. Notera att dessa siffror syftar endast till själva jordbruksstadiet.

Mindre vatten & mindre koldioxid
Förklaringen till detta är dels eftersom en friskare jord kan hålla kvar vatten och näring mycket bättre än en uttorkad jord (som kräver mer bevattning), dels eftersom ekologiskt jordbruk främjar bättre vattenhantering och bevattningssystem, som droppbevattning.

Inom konventionell bomullsodling används syntetiska gödselmedel/bekämpningsmedel. Dessa tillverkas med hjälp av biprodukter från petroleumindustrin (oljeindustrin) och är en mycket kolintensiv produktion. Gödselmedlen/bekämpningsmedlen frigör också växthusgaser när de används på fälten. Men genom att undvika syntetiska gödselmedel/bekämpningsmedel minskar Co2-utsläppen och tack vare att ekologiskt jordbruk ger upphov till friskare odlingsmarker, kan jorden absorbera mycket mer koldioxid – precis som det ska vara.

Fördelar med ekologisk bomull
Fördelarna med ekologisk bomullsodling är många, framför allt ur ett miljöperspektiv, men även för bönderna. Odlingen sker som nämnt ovan utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel vilket leder till en friskare jord och förhindrar att kemikalier sprids och påverkar miljöer långt bortom själva odlingarna. Det gynnar alltså både naturen och de bönder som arbetar, bor eller lever av odlingsmarkerna.

Idag arbetar vi med den tuffaste märkningen för ekologiska bomullsplagg: GOTS. Detta innebär att inga giftiga kemikalier används vid tillverkningen och det ställ även andra strikta miljömässiga och sociala krav. Dessutom är den mesta av bomullen vi använder Fairtrade-certifierad.

Läs mer om ekologisk bomull här.