Vad är Fairtrade?


Fairtrade-certifierat kaffe, choklad och vin – det har du förmodligen både hört talas om och sett i butikerna. Men vet du egentligen vad det innebär att något är Fairtrade-certifierat och att det finns flera andra saker utöver livsmedel som bär Fairtrade-märket?

”Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav.”

Så går det att läsa på Fairtrades hemsida. I praktiken innebär det att den som har odlat kaffebönorna, bomullen eller bananerna (etc.), har levt upp till de internationella Fairtrade-kriterierna som både främjar respekt för mänskliga rättigheter och omtanke för miljön. Du som konsument har alltså möjlighet att bidra till bättre arbetsvillkor och ökad hänsyn till miljön genom att handla Fairtrade-certifierade produkter.

Fairtrade Premien
Fairtrade arbetar aktivt för odlare och anställdas rättigheter i länder med utbredd fattigdom. De hjälper odlare att förbättra sina arbets- och leveransvillkor, samt ser till att de får mer betalt för deras skörd. Försäljningen av råvaran genererar dessutom en premie till odlarna som kan investeras i skolor, infrastruktur och andra sociala förbättringar. Fairtrade Premien finns till för att förbättra levnadsstandarden för odlarna och betalas direkt till kooperativen. Fairtrade utbildar även de anställda inom olika ämnen som grundläggande hälsa och säkerhet på arbetsplatsen vilket gör att de blir medvetna om vilka rättigheter dom har och vad dom kan förändra.

Fairtrade och textilindustrin
När det kommer till Fairtrade och textilindustrin (med avseende på Fairtrade-certifierad bomullsodling) handlar det både om att främja bättre arbetsvillkor för odlarna och bättre metoder för ett mer hållbart och ekologiskt jordbruk, bland annat med hänsyn till klimatförändringarna. För även om Fairtrades främsta fokus handlar om fattigdomsbekämpning och rättvis handel, finns ett antal kriterier för miljöhänsyn som både syftar till den enskilda bomullsodlaren och planeten som helhet.

All Fairtrade-certifierad bomull är inte ekologisk bomull, dock är 60-75% av Fairtrade-certifierade producenter även ekologiska. Standard är dock att begränsa användandet av giftiga kemikalier, förbjuda genetiskt modifierade frön samt främja bättre vattenhantering. Gällande de mer generella miljöåtagandena handlar det till exempel om att ta hänsyn till biologisk mångfald och att skydda grund- och ytvatten.

När du väljer Fairtrade-certifierad bomull så bidrar du både till en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö ute på bomullsfälten samt till ett övergripande miljöåtagande där både djur, natur och människor spelar roll.

Klimatförändringars påverkan på bönderna
Som en konsekvens av klimatförändringarna måste bomullsodlarnas mark förnyas allt oftare, vilket innebär stora kostnader som leder till missgynnsamma skördar. Därför är det extra viktigt att odlarna utbildas i hur man odlar i ett oförutsägbart klimat. Det är bland annat här Fairtrade kommer in och där övergången till ett jordbruk mindre beroende av kemikalier och bevattning, det vill säga mer naturliga metoder, blir alltmer gynnsamt. Odlarna utbildas i metoder för ett mer motståndskraftigt jordbruk utan kostnad på naturen, de samlar till exempel in regnvatten, växlar till biogas och förnyelsebara energikällor.

Good Clothes – Fair Pay
Gör som Fairtrade och stötta namninsamlingen Good Clothes, fair pay. Good Clothes, fair pay är ett europeiskt samarbete mellan bland andra Fair Action, Clean Clothes Campaign, Fairtrade och Fashion Revolution med målet att införa lagkrav på levnadslön för anställda i textil- kläd- och -skofabriker.
Du hittar namninsamlingen här!