Dedicated x Non-Violence


Vi är stolta över att presentera Dedicated x Non-Violence – en limited edition-kollektion som belyser globala NGO The Non-Violence Projects viktiga arbete.

The Non-Violence Project är en icke-politisk och icke-religiös organisation som aktivt arbetar för ett samhälle utan våld. NVP’s (The Non-Violence Project) uppdrag är att inspirera, motivera och engagera unga människor i hur man löser konflikter på ett fredligt sätt. Det uppnås med hjälp av utbildning, med fokus på förebyggande arbete och intervention. Sett från idag har NVP tränat och utbildat fler än 9 miljoner lärare, studenter, idrottstränare, idrottare och frivilliga personer i fler än 30 länder över alla fem kontinenter.

Genom att bära en produkt från det här samarbetet blir du en del av uppdraget - inte enbart genom att öka medvetenheten kring organisationen, utan även genom att konkret bidra till deras arbete: 10% av alla intäkter från Dedicated x Non-Violence-kollektionen går direkt till The Non-Violence Project, och stöttar dem därmed i sitt fortsatta viktiga uppdrag.
Dedicated x Non-Violence-kollektionen består av sex unika produkter som alla är gjorda av ekologisk bomull eller ekologisk bomullscanvas. Alla plagg och accessoarer är avsedda att bäras med stolthet och med en förståelse för vad NVP står för. Vår förhoppning är att när du köper något från det här samarbetet läser du på om The Non-Violence Project’s innebörd så att du kan sprida deras budskap vidare och inspirera, motivera och engagera människor runt omkring dig.

Läs våra berättelser


Sverige brottas just nu med en betydande utmaning rörande våld och gängkriminalitet. Landet står inför en komplex fråga som kräver ett helhetsgrepp och samlade insatser från flera olika parter. Det ökande våldet och de ökande gängrelaterade aktiviteterna har väckt oro för den allmänna säkerheten, samhällets välbefinnande och den övergripande sociala strukturen. Med det i bakhuvudet är vi extra stolta över att presentera vårt senaste samarbete med globala NGO The Non-Violence Project. Det här är ett samarbete som är av stor betydelse, inte minst på grund av de utmanande tiderna i Sverige, samt de allt svårare uppgifterna till följd av det stora våld som världen just nu står inför.

Tillsammans med The Non-Violence Project vill vi uppmärksamma Eldsjälar som ständigt bidrar bortom plikten i deras vardag. Genom den här alliansen lyfter vi fram individer som outtröttligt arbetar, i varierande kapacitet, för att bekämpa våld. Denna kollektiva ansträngning syftar till att betona den avgörande betydelsen av dessa individers handlingar för att främja ett säkrare samhälle. Med vårt samarbete med The Non-Violence Project vill vi visa vårt stöd och engagemang för denna extremt angelägna sak. Vi hoppas att vi kan tända en gnista för några av er och tillsammans vidta åtgärder för en ljusare framtid.