Ekologisk bomull – Allt du behöver veta om ekologisk bomull


Har du någon gång funderat på vad det egentligen innebär när det står att något är tillverkat av ekologiska material? När kläder marknadsförs med beskrivningar som ”av ekologisk bomull” eller ”hållbara bomullskläder”. I den här artikeln reder vi ut allt du behöver veta om ekologisk bomull.

Ekologisk bomull kräver mindre av naturen och odlingen förbrukar upp till 91% mindre vatten, 62% mindre energi, och släpper ut 46% mindre koldioxid än konventionell bomullsodling. Dessa siffror syftar endast till själva jordbruksstadiet.

Mindre vatten
Förklaringen till detta är dels eftersom en friskare jord kan hålla kvar vatten och näring mycket bättre än en uttorkad jord (som kräver mer bevattning), dels eftersom ekologiskt jordbruk främjar bättre vattenhantering och bevattningssystem, som droppbevattning.

Mindre koldioxid
Inom konventionell bomullsodling används syntetiska gödselmedel/bekämpningsmedel. Dessa tillverkas med hjälp av biprodukter från petroleumindustrin (oljeindustrin) och är en mycket kolintensiv produktion. Gödselmedlen/bekämpningsmedlen frigör också växthusgaser när de används på fälten. Men genom att undvika syntetiska gödselmedel/bekämpningsmedel minskar Co2-utsläppen och tack vare att ekologiskt jordbruk ger upphov till friskare odlingsmarker, kan jorden absorbera mycket mer koldioxid – precis som det ska vara.

Traditionella metoder
Ekologisk odlingsmetoder är inget nytt – dessa traditionella metoder brukade vara normen en gång i tiden. Men i takt med att textilindustrin växte och att trycket från gödselmedel/GMO-industrier ökade, tvingades bönderna till allt mer aggressiva jordbruksmetoder. Att vi, i det så kallade “global north”, på senare dagar börjat uppmana och utbilda jordbrukare i ekologiska metoder är inget vi bör hyllas för, det är snarare vår skyldighet, eftersom det var vi som förstörde jorden från första början.

Fördelar med ekologisk bomull
Fördelarna med ekologisk bomullsodling är många, framför allt ur ett miljöperspektiv, men även för bönderna. Odlingen sker som nämnt ovan utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel vilket leder till en friskare jord och förhindrar att kemikalier sprids och påverkar miljöer långt bortom själva odlingarna. Det gynnar alltså både naturen och de bönder som arbetar, bor eller lever av odlingsmarkerna.

Debatten om Better Cotton-bomull
Det har, och pågår fortfarande, en ganska livlig debatt om Better Cotton-bomull och huruvida det egentligen bör räknas som ekologisk bomull eller inte. Better Cotton är en ideell organisation vars arbete syftar till att förbättra världens bomullsproduktion och som utbildar bönder i att odla mer hållbart. Detta innebär dock inte att Better Cotton-bomull är ekologisk, eftersom bekämpningsmedel tillåts och bomullen inte är spårbar.

Läs mer om Better Cotton-bomull här!

Hur vet jag om det är ekologisk bomull?
Det bästa sättet att ta reda på om ett klädesplagg är tillverkat av ekologisk bomull är att leta efter rätt certifiering. Viktigt att komma ihåg är att en grön etikett inte automatiskt innebär att något är miljövänligt, ekologiskt eller hållbart – det krävs konkreta bevis, till exempel spårbar bomull. En annan viktig sak att tänka på är att bara för att ett företag i sig är certifierat, till exempel GOTS-certifierat, betyder inte det att alla deras produkter är det. Varje enskild produkt måste prydas med certifieringen i fråga för att kunna klassas som ekologisk.