Sociala certifieringar – vad innebär det?


GOTS, Fairtrade och PETA är exempel på certifieringar med fokus på arbetsmiljö, miljöåtaganden och bättre djurhållning inom textilbranschen och modeindustrin. De ställer miljömässiga, arbetsrättsliga och etiska krav från råvara till slutprodukt för att främja bättre arbetsvillkor, minska lidandet (för människor och djur) och det enorma klimatavtryck som textilindustrin orsakar.

Dessa är kanske några av de vanligaste eller mest välkända certifikaten, men det finns en hel del andra certifieringar med fokus på andra aspekter – till exempel sociala.

Nedanstående tre är exempel på så kallade sociala certifieringar, och de är baserade på konventionen om mänskliga rättigheter. Där ingår bland annat förbud av barnarbete och avskaffande mot olika typer av diskriminering.

SA8000
SA8000® grundades 1997 och är en certifiering som uppmuntrar organisationer att utveckla och tillämpa sociala skyddsnät på arbetsplatsen. Det är krav som återspeglar arbetskraftsbestämmelser som ingår i konventionen om mänskliga rättigheter. För att en organisation ska beviljas med ett SA8000-certifikat, krävs att de jobbar i enighet med ett antal krav, dessa är bland annat: Inget barnarbete, inget tvångsarbete och lagliga arbetstimmar. Läs om alla krav här. Det är ''Local Accredited Certification Bodies'' som ansvarar för revisionen (oberoende granskning) och de besöker fabrikerna och utvärderar dem genom medarbetarintervjuer och verksamhetsregister.

WRAP
WRAP är en ideell organisation som ägnar sig åt att främja en etisk och säker produktion; det är världens största certifieringsprogram med en komplex revisionsprocess. WRAP-programmet certifierar anläggningar enligt 12-WRAP-principen som ingår i den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter. En WRAP-ackrediterad övervakningsorganisation väljs ut för att granska fabriken i fråga, därefter övergår granskningen till ett WRAP-team som bestämmer om de lever upp till kraven eller inte. 12 WRAP innefattar bland annat: Förbud mot trakasserier och misshandel, föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar och ersättning och förmåner enligt lag. Läs om alla krav här.

Sedex by SMETA
SMETA är ett granskningsförfarande som omfattar arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet, affärsetik och miljö. Det (granskningsformatet) har utvecklats av Sedex, Supplier Ethical Data Exchange, som är en ideell organisation som stödjer företag som är önskar främja etiska och sociala standarder på arbetsplatsen.

Företag använder SMETA för att förstå och göra förbättringar av arbetsförhållanden och miljöprestanda i sin verksamhet och leveranskedja.”
–Sedex.com

Så hur går det till? Efter genomförd revision - av någon av SMETA’s revisorsföretag - där du som företag/organisation/verksamhet eller leverantör får hjälp att förstå standarder för arbete, hälsa och säkerhet, miljöprestanda och etik på arbetsplatsen, tillhandahåller SMETA en handlingsplan för att försöka förbättra och lösa de problem som upptäckts. Själva revisionen är bland annat utformad för att hjälpa till att skydda arbetare från osäkra förhållanden, överarbete, diskriminering, låg lön och tvångsarbete.

Läs mer om hur vi jobbar med sociala certifieringar här!