Vad är sustainable fashion / hållbart mode?


Vad betyder hållbart mode egentligen? Vad är skillnaden mellan Eco-friendly fashion, Green fashion och Ethical fashion och hur hänger det ihop med greenwashing? I den här artikeln reder vi ut begreppen du behöver ha koll på för att ta medvetna shoppingbeslut

Sustainable fashion – vad är det?


Sustainable fashion (hållbart mode) används för att beskriva kläder och accessoarer som tillverkats på ett så hållbart sätt som möjligt – i alla led, både från ett miljöperspektiv och ett socioekonomiskt perspektiv. Det inkluderar allt från råvaruproduktion till tillverkning, från transport till återanvändning och återvinning. Hållbart mode syftar även till mer långsiktiga lösningar, med fokus på att skapa en långsiktigt hållbar modeindustri på alla plan. Termen sustainable fashion används ofta i marknadsföringssyften för att skapa en bild av att företaget eller varumärket i fråga är miljövänligt, klimatsmart eller grönt. Att något marknadsförs som ‘sustainable’ innebär dock inte att så är fallet. För att något ska vara hållbart på riktigt, krävs konkreta bevis – som ofta saknas. Det tar oss vidare till begreppen “Eco-friendly fashion” och “Green fashion” som egentligen är synonymer till hållbart mode. Dessa två begrepp anses dock vara starkt relaterade till greenwashing, då de ofta används utan att kunna backas upp av konkreta bevis. Att navigera sig inom den hållbara delen av modevärlden är svårt, framför allt på grund av att det egentligen inte finns några direkta definitioner till någon av ovanstående termer. Det råder fortfarande osäkerhet i branschen om av vad som får och inte får benämnas som hållbart, vilket sätter konsumenterna i en svår sits.

Etiskt mode


Detsamma gäller för ”Ethical fashion”. Det råder dock lite delade meningar om vad etiskt mode egentligen innebär och medan vissa menar att det handlar om att minska påverkan på människor och miljön, menar andra att fokus ligger på socialt ansvar och rättvisa. Men för att göra någon särskiljning går etiskt mode främst att beskriva som kläder och accessoarer som producerats med lika mycket vikt vid rättvisa arbetsförhållanden som med hänsyn till djur och natur. Detta behöver också styrkas med konkreta bevis för att inte falla inom ramen för greenwashing.

Krav för hållbarhet


Om vi ska försöka ge oss på att definiera vad företag och varumärken kan göra för att bevisa att de faktiskt är hållbara handlar det kanske främst om tre punkter:
1. Strävan att möta efterfrågan för att undvika att överproducera och bidra till klädsvinn.
2. Att tillverka kläder och accessoarer med lång hållbarhet.
3. Att det går att spåra klädernas ursprung och material för att säkerställa att d producerats under schyssta villkor och av ekologiska material.

Hållbarhet på konsumentnivå


Hållbart mode handlar även om konsumenterna, med fokus på att skapa ett mer hållbart konsumtionsklimat – på konsumentnivå. Det handlar om en förändrad inställning till modeindustrin, om köpbeteenden, attityder och en ökad medvetenhet och eftertanke i själva köpprocessen. Du som konsument har alltså möjlighet att ta aktiv del i strävan efter en mer hållbar modeindustri, bland annat genom att vara kritiskt till hur företag och varumärken använder sig av vanliga greenwashing-begrepp i reklamkampanjer, på sociala medier och i butiker.

Läs mer:
Så får du en mer hållbar garderob