TENCEL™ Lyocell


TENCEL™ Lyocell är ett konstgjort cellulosatyg tillverkat av trämassa. Denna (naturliga) fiber är tekniskt sett densamma som viskos med skillnaden att den framställs mer ansvarsfullt. Vi har använt TENCEL™ Lyocell i ett par år och det utgör idag cirka 10% av vår fiberproduktion i volym.

Hur tillverkas TENCEL™ Lyocell?
TENCEL™ Lyocell tillverkas i ett slutet system vilket innebär att 99 % av både lösningsmedlet och vattnet återvinns – och kan användas på nytt. Trämassan kommer från träd odlade för detta specifika syfte, främst björk, bok, gran och eukalyptus, vilket eliminerar risken för skövling av viktiga skogsmarker. 99 % av virket kommer från FSC- och PEFC-certifierade och hållbart omhändertagna skogar. FSC och PEFC är ideella, oberoende organisationer som arbetar för en långsiktigt hållbar och livskraftig användning av världens skogar. Mer än 50 % av virket kommer från österrikiska och andra europeiska skogar. De österrikiska produktionsanläggningarna drivs dessutom med förnybar energi och strävar efter koldioxidneutralitet.

Varför är TENCEL™ Lyocell bra?
Sett ur ett miljöperspektiv har TENCEL™ Lyocell många fördelar. Förutom dess cirkulära tillverkningsprocess och att de österrikiska fabrikerna producerar sin egen förnybara energi, resulterar produktionen även i färre restkemikalier.

Vad är Tencel och vad är Lyocell?
TENCEL™ är ett varumärke som tillhör Lenzing AG, medan lyocell är själva materialet. Den TENCEL™ Lyocell vi använder är från Lenzing och de delade ett ursprungsbrev med oss ​​för de träslag de använder för att tillverka TENCEL™-fibern. Det mesta av virket kommer från Europa (Tjeckien, Slovenien, Slovakien, Skandinavien, Baltikum, Polen), i vårt fall tillverkas trämassan i Österrike, men den kan även komma från Sydafrika eller USA. De kommer alltid från certifierade skogar (FSC eller PEFC).

Processen från cellulosamassa till tyg
För att extrahera fibern från träet används en biologiskt nedbrytbar kemikalie, vilket resulterar i en trögflytande cellulosamassa. För att omvandlas till långa fibrer måste massan pressas genom ett stort "munstycke", en så kallad extruder. Därefter torkas fibrerna, tvättas, spins till trådar och vävs till sist till ett textilmaterial.

Med detta i åtanke är TENCEL™ Lyocell ett givet material för oss att använda i våra kläder.