Framtiden är inte till saluVi tror inte på konceptet med galna shoppinghelger. Vi vill göra bättre ifrån oss. Ge något tillbaka. Så de senaste åren har vi skippat Black Friday, och i stället valt att arbeta med den ideella organisationen ''One Tree Planted''. Hittills har vi donerat över 20 000 fruktträd till lokala bönder i Indien.

Vår idé är enkel, för varje order som läggs på hemsidan under Plant friday (datumen varierar lite från år till år) planterar vi ett träd. Men kom ihåg att shoppa med eftertanke!

Fördelarna med friska skogar är många. Deras betydelse för biologisk mångfald, social påverkan och klimatets stabilitet, är väl dokumenterade. Ett fullvuxet träd fångar upp cirka 21 kilo koldioxid per år, vilket är oerhört viktigt i kampen mot klimatförändringarna.

Våra planteringsprojekt finns i Indien, där cirka 275 miljoner människor är direkt beroende av skogsresurser. De nya träden kommer att hjälpa små och marginaliserade bönder att öka sina familjers inkomst och näringsintag – Tre år efter plantering kommer varje fruktträd generera en extra inkomst på 10 USD per träd och år. Träden kommer också hjälpa till att bekämpa föroreningar, spara vatten och förhindra jorderosion.

Bakgrund


Vi har arbetat med One Tree Planted för den här specifika kampanjen under de senaste fem åren och hittills har vi planterat 23 586 träd, vilket motsvarar 495 ton Co2.

Anledningen till att vi donerar till projekt i Indien är eftersom 90% av vår produktion sker där och att vi vill ge någonting tillbaka.

Det här är en översikt av antalet träd som planterats varje år (som ett resultat av vår Plant fredag-kampanj):
2018 = 2756
2019 = 15000
2020 = 1579
2021 = 1956
2022 = 716
Trees planted
Tons of CO² compensated