Att jobba med pålitliga certifieringar är viktigare än någonsin. Det betyder att vi, och våra leverantörer genomgått en oberoende granskning. En grön etikett betyder inte att något är miljövänligt. Fråga alltid efter certifikaten.

Fairtrade

Fairtrade arbetar aktivt för bönders rättigheter i länder med utbredd fattigdom. De hjälper bönder att förbättra sina arbets- och leveransvillkor, samt ser till att de får betalt för deras skörd. Utöver det ges Fairtrade-premier ut för investering i skolor, infrastruktur och andra sociala förbättringar. När du väljer Fairtrade-certifierad bomull så bidrar du säkrare och hälsosammare arbetsmiljö ute på bomullsfälten.

Våra fabriker som jobbar med Fairtrade-certifierad bomull:

Armstrong Knitting Mills
Aadhava Apparels
Jagmini
RCM

GOTS

Dedicated är certifierade av GOTS, Global Organic Textile Standards. Detta är världens ledande certifiering för eko-textiler och omfattar både sociala och miljömässiga krav. De kontrollerar bomullens ekologiska status, och för att ett plagg ska vara GOTS-certifierat med nivå ”1” behöver det innehålla 95-100% ekologisk bomull, och får inte vara mixat med andra icke hållbara fibrer. Detta försäkrar att produkten inte innehåller giftiga kemikalier. Utöver detta så kontrollerar GOTS fabrikerna, och säkerställer att det råder trygga arbetsförhållanden och inte pågår diskriminering eller barnarbete.

Certifierade av IDFL, 015691.

Våra GOTS-certifierade fabriker:

Armstrong Knitting Mills
Sundar Sons
Aadhava Apparels
R.S.R Export
Jagmini
RCM


GRS

The Global Recycled Standard, ställer krav på produkter som är skapade av återvunna material. De verifierar att en produkt har det innehåll som påstås. Produkten måste vara gjort av minst 20% återvunna material.

Certifieringens krav:

• Produktkrav
• Sociala krav
• Miljökrav
• Kemiska krav

“Each stage of production is required to be certified, beginning at the recycling stage and ending at the last seller in the final business-to-business transaction. Material Collection and Material Concentration sites are subject to self-declaration, document collection, and on-site visits.”


SA8000


SA8000® grundades 1997 och är en certifiering som uppmuntrar organisationer att utveckla och tillämpa sociala skyddsnät på arbetsplatsen. Krav som återspeglar arbetskraftsbestämmelser som ingår i konventionen om mänskliga rättigheter.

''Local Accredited Certification Bodies'' ansvarar för revisionen. De besöker fabrikerna och utvärderar dem genom medarbetarintervjuer och verksamhetsregister. Om organisationen jobbar i enighet med kraven så beviljas de med ett SA8000-certifikat giltigt i tre år.

Certifieringens krav:

Inget barnarbete
Inget tvångsarbete
Hälsa och säkerhet för sina anställda
Föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandlingar
Ingen diskriminering
Disciplinär praxis
Lagliga arbetstimmar
Ersättning
Administrativt system


WRAP

WRAP är en ideell organisation som ägnar sig åt att främja en etisk och säker produktion. WRAP är världens största certifieringsprogram och revisionsprocessen är komplex. WRAP-programmet certifierar anläggningar enligt 12-WRAP-principen som ingår i den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter. En WRAP-ackrediterad övervakningsorganisation väljs ut för att granska fabriken. Granskningen övergår sedan till ett WRAP-team som bestämmer om de lever upp till kraven.

12 WRAP innefattar:

Överensstämmer med lagar och arbetsplatsbestämmelser
Förbud mot tvångsarbete
Förbud mot barnarbete
Förbud mot trakasserier och misshandel
Ersättning och förmåner enligt lag
Arbetstid som är begränsad enligt lag
Förbud mot diskriminering
Hälsa och säkerhet
Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar
Arbetsmiljö
Tullöverensstämmelser
Säkerhet


Våra WRAP-certifierade fabriker:

R.S.R Export
RCM

Läs mer om hur vi jobbar med sociala certifieringar här!