Vad är cirkulärt mode?


I konversationer om hållbart mode dyker termen cirkulärt mode ofta upp, men vad betyder det egentligen? Cirkulärt mode har en stark koppling till cirkulär ekonomi, eller slit-och-släng-samhället som det också kallas, och därför är det viktigt att först reda vad cirkulär ekonomi innebär.

Cirkulär ekonomi
Enkelt förklarat är cirkulär ekonomi en synonym till kretslopp. Det är motsatsen till linjär ekonomi, där strukturen ser ut som följande: tillverka, köpa, slänga. Själva grunden till cirkulär ekonomi är att utnyttja allt som produceras så länge det går, för att därefter återanvända och återvinna så mycket som möjligt. Detsamma gäller för cirkulärt mode.

Cirkulärt mode
Cirkulärt mode handlar om att förlänga livscykeln på kläder i så stor mån som möjligt samt att allt som produceras är gjort av återvunna eller regenerativa material som kan återföras i kretsloppet igen. Cirkulärt mode handlar även om att minska den klimatpåverkan som textiltillverkningen innebär, bland annat gällande avfall och föroreningar, samt en resurseffektivitet i alla stadier av klädesplaggets liv.

Svårigheter med cirkulärt mode
I dagens fast fashion-samhälle är cirkulärt mode ovanligt – och svårt att uppnå. Det beror framför allt på dessa tre faktorer:

1. För att plagg är gjorda av många komponenter, med massor av olika material som inte kan återvinnas tillsammans.
2. Gällande tyget har man precis börjat undersöka hur man kan återvinna tyg med en blandning av fibrer (till exempel bomull och polyester).
3. Det är en väldigt dyr process att separera komponenterna, och det finns ännu ingen storskalig teknik för att återvinna blandade fibrer.

Detta är också en stor del av anledningen till varför människor inte återvinner kläder och varför cirkulärt mode är en riktig utmaning – men med riktigt goda utsikter när det väl går att uppnå. Det är också en av anledningarna till varför klädföretag och välgörenhetsorganisationer skickar sitt överskott av lager och donationer till länder som Ghana och Chile där kläderna dumpas och ruttnas på stora klädberg. Det är alltså billigare att göra sig av med överskottet av kläder genom att skicka till fattiga länder än att försöka återvinna dem. Men det är hög tid för företag att börja ta ansvar, och att försöka minimera sitt avfall istället för att försöka maximera sin vinst – det vill säga, det är dags för företag att börja ta hand om sitt avfall istället för att skicka iväg det.

Det finns faktiskt ett företag i Sverige, Siptex in Malmö, som har börjat återvinna textilier med en blandning av fibrer. Siptex är för en förkortning för Svensk innovationsplattform för textilsortering, och de samarbetar med återvinningscentraler för att inhämta insamlat textilavfall som sedan sorteras efter färg och fibersammansättning med hjälp av nära-infrarött ljus.

Cirkulärt mode & regenerativt jordbruk
Det går inte att prata om cirkulärt mode utan att nämna regenerativt jordbruk. Regenerativt jordbruk handlar i grund och botten om att ”läka” odlingsmarker med hjälp av ekologiska metoder. Det handlar om att bygga upp livet i jorden igen, att få bort alla gifter som konventionellt jordbruk medfört, öka den biologiska mångfalden och främja den naturliga cirkulationen av kol i jorden igen. Enkelt sammanfattat handlar det om att återställa jordhälsan till sin ursprungliga form.

Hur kan jag förlänga mina kläders livslängd?
Det finns en hel del saker du kan göra för att bidra till ett cirkulärt modeklimat. Ett sätt är att förlänga livslängden på dina kläder. Läs mer om hur du tar hand om dina kläder här: Skötselråd –  Så tar du hand om dina kläder