Dedicated stödjer NaturskyddsföreningenDedicated har i samarbete med Naturskyddsföreningen lanserat två t-shirts med motiv som hyllar två av Sveriges rödlistade arter: den vitryggiga hackspetten och lodjuret. Genom att köpa en t-shirt, bidrar du med 200 kr till Naturskyddsföreningens viktiga arbete för att bevara dessa arter och deras livsmiljöer.

Den vitryggiga hackspetten är en av Sveriges mest hotade fåglar och finns bara kvar i ett fåtal områden i Sverige. Den är beroende av gamla lövskogar med mycket död ved, som har minskat kraftigt på grund av ett intensivt skogsbruk.

Lodjuret är Sveriges enda vilda kattdjur och en skyddad art. Den hotas främst av illegal jakt, varje år dödas mellan 100 och 150 lodjur illegalt i Sverige varje år.

Motiven är illustrerade av Ellen Pääjärvi Våg.

För varje såld t-shirt i detta samarbete, så donerar Dedicated 200 kr till Naturskyddsföreningen.

DEDICATED x Naturskyddsföreningen - Produkter