Ekologisk bomull


Än idag är ekologisk bomull vårt huvudmaterial och representerar cirka 80% av vår produktion i volym. Konventionell bomullsodling kräver vanligtvis en enorm mängd giftiga kemikalier som förgiftar marken, vattnet och bönderna medan ekologisk bomullsodling förlitar sig på icke-skadliga metoder och insatser som bevarar jorden vilket i slutändan kräver mindre vatten, energi och till och med minskar CO2-utsläppen. Därför tog vi i ett i ett skede beslutet att arbeta med ekologisk bomull.

Mindre vatten & mindre koldioxid
Förklaringen till att ekologisk bomullsodling kräver mindre vatten beror dels på att en friskare jord kan behålla vatten och näringsämnen mycket bättre än en uttorkad jord, som alltså kräver mer bevattning, dels för att ekologisk odling främjar bättre vattenhantering och bevattningssystem, som droppbevattning.

Inom konventionell bomullsodling används syntetiska gödningsmedel/bekämpningsmedel som tillverkas av biprodukter från petroleumindustrin (oljeindustrin), vilket är en väldigt kolintensiv produktion. Och när dessa gödselmedel/bekämpningsmedel används ute på fälten släpper de i sin tur ut växthusgaser. Så genom att undvika dessa kan vi minska koldioxidutsläppen och tack vare att ekologisk odling ger hälsosammare jordbruksmarker kan jorden ta upp mycket mer koldioxid – precis som den ska.

Fördelar med ekologisk bomull
Fördelarna med ekologisk bomullsodling är många, framför allt ur ett miljöperspektiv, men också för bönderna. Som nämnts ovan sker odlingen utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, vilket leder till friskare jord och förhindrar att kemikalier sprids och påverkar miljöer långt utanför själva odlingarna. Därför gynnar det både naturen och de bönder som arbetar, bor eller livnär sig på jordbruksmarkerna.

Idag arbetar vi med den tuffaste märkningen för ekologiska bomullskläder: GOTS. Detta innebär bland annat att inga giftiga kemikalier används vid tillverkningen, utöver ett flertal strikta miljö- och sociala krav. En del av bomullen vi använder är dessutom även Fairtrade-certifierad och ROC™-certifierad.