Återvunnen polyester


Våra polyesterplagg är gjorda av polyester från 100% återvunna plastflaskor, det vill säga post-konsumentavfall (post-consumer waste) som annars riskerar att hamna på soptippen. Genom att arbeta med det återvunna alternativet kan vi kringgå den oljeutvinning som krävs för att tillverka ny polyester och på så sätt sänka (våra) CO₂-utsläpp.

Vad är polyester?
Konventionell polyester är en syntetisk fiber gjord av petroleum (råolja) eller naturgas, som båda är icke-förnybara resurser. Ur ett hållbarhetsperspektiv anses konventionell polyester därför vara riktigt dålig eftersom produktionen kräver stora mängder kemikalier, energi och vatten, vilket leder till giftigt avfall och utsläpp av växthusgaser.

För att undvika oljeutvinningen som tillverkningen av ny polyester kräver kan andra typer av redan befintliga plastprodukter återvinnas, till exempel PET-flaskor. Vår återvunna polyester kommer från kasserade plastflaskor (post-konsumentavfall), dvs PET-flaskor som återvunnits efter att de har använts. De använda och återvunna plastflaskorna krossas sedan till pellets, förvandlas till fibrer och snurras sedan till garn, vilket resulterar i ett slitstarkt, funktionellt tyg som vi främst använder till våra ytterkläder och badkläder. Det är vår näst mest använda fiber, och representerar cirka 10% av vår produktion i volym.

Polyester tillverkad av återvunna flaskor är inte en perfekt lösning
Fördelarna med att välja polyester gjord av återvunna PET-flaskor istället för ny polyester är som nämnts ovan, ganska många. Men polyester tillverkad av återvunna flaskor är ingen perfekt lösning. Själva materialet (återvunnen poly) är svårt att återvinna igen medan flaskor å andra sidan kan återvinnas flera gånger (även om bara en liten % faktiskt gör det) och det avger också mikroplaster.

Läs mer om återvunnen polyester här.
Läs mer om GRS här.